สถาบันการศึกษาโซลูชั่นการเรียนสำหรับสถาบันการศึกษา

การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในกิจกรรมหลายด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น ผู้สอนลดภาระในการจัดเตรียมสื่อการสอน


Rosetta Stone โซลูชั่นการเรียนภาษาต่างประเทศ

โซลูชั่นที่มาพร้อมสรรพสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรของสถาบันการศึกษา นักศึกษา นักเรียน ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงสมาคมศิษย์เก่า ที่จะช่วยทักษาด้านภาษาให้กับทุกคนในสถาบันการศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ผ่านการวัดผลในระดับที่สูงขึ้น และประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้น บุคลากรสามารถเรียนรู้เพื่อสื่อสารกับผู้เรียนที่มาจากต่างประเทศและประสานงานได้อย่างถูกต้อง

Rosetta Stone ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เเขียน มีให้เลือกกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ตอบสนองการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ครอบคลุม CEFR ระดับ A1 จนถึง C1 โดยมีโซลูชั่นให้คุณเลือกเรียนได้ 2 แบบ
1.Rosetta Stone Foundation
2.Rosetta Stone Advantage