Rosetta Stone AdvantageRosetta Stone Advantage (Common European Framework of Reference for Languages A1 - C1)

โซลูชั่นที่ยืดหยุ่นได้ ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในทุกระดับความสามารถในภาษาที่มีให้เลือกถึง 9 ภาษา โปรแกรมนี้จะตอบโจทย์การเรียนจากต้นจนจบ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเองเช่นเดียวกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสนใจเฉพาะตัวโปรแกรมมีเนื้อหาที่กว้างและครอบคลุมสถานการณ์ประจำวัน วัฒนธรรม ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
โซลูชั่นที่ยืดหยุ่นทำให้การเรียนรู้ภาษามีความเป็นส่วนตัว

Rosetta Stone Advantage คือโซลูชั่นในรูปแบบ e-learning ที่ยืดหยุ่นได้ ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในทุกระดับความสามารถในภาษาที่มีให้เลือกถึง 9 ภาษา

โปรแกรมนี้จะตอบโจทย์การเรียนจากต้นจนจบ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้และการฝึกเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการของตัวเอง นอกจากนี้ Rosetta Stone Advantage มีเนื้อหาที่กว้างและครอบคลุมสถานการณ์ประจำวัน วัฒนธรรม ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่สำคัญ
การฝึกอบรมภาษาทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทันที
กิจกรรมมากกว่า40 ประเภทจะทำให้การเรียนรู้มีความแตกต่างตลอดการฝึกอบรม เทคโนโลยีรู้จำเสียงพูดจะให้ข้อเสนอแนะการออกเสียงในทันที มีฐานข้อมูลประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมชีวิตประจำวัน สถานการณ์ทางธุรกิจ เรื่องเฉพาะในด้านแวดวงการงานและอุตสาหกรรม และยังมีบทเรียนในรูปแบบวิดีโอข่าวมากกว่า 450 ชิ้น นำเสนอหัวข้อในชีวิตจริงจากสำนักข่าว EuroNews และ Associated Press เครื่องมือผู้ดูแลระบบให้ตัวเลือกการจัดทำรายงานที่ทรงพลัง
เครื่องมือที่แข็งแกร่งส่งผลให้ผู้จัดการโปรแกรมติดตามการใช้งานและความคืบหน้าของผู้เรียนแต่ละบุคคล หน่วยธุรกิจ หรือในระดับกลุ่ม นอกจากนี้ ยังสามารถจัดทำรายงานที่มีความสร้างสรรค์ในเวลาปัจจุบัน (real-time)สามารถบริหารจัดการผู้เรียนและกลุ่มปฏิบัติ

แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือช่วยให้เรียนรู้ทุกเวลา ทุกแห่ง
สามารถฝึกซ้อมได้ 24 ชั่วโมง บนอุปกรณ์มือถือที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคำศัพท์และภาษาใหม่ โดยจะมีการบันทึกพัฒนาการของผู้เรียนโดยเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ ประเมินผู้เรียนและวัดความก้าวหน้า
บททดสอบจะถูกบรรจุไว้ในทุกระดับเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาตั้งแต่ต้น มีการประเมินเป็นระยะ และวัดระดับของผู้เรียน โดยวัดกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

การฝึกอบรม การใช้งาน และการบริการให้ความช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมของคุณสำหรับความสำเร็จ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับท่านในการวางแผน การดำเนินงาน และส่งเสริมโปรแกรมในองค์กรของคุณและบูรณาการโซลูชั่นของเราเข้าไปในโครงสร้างทางเทคนิคของคุณ

แคตตาล็อกที่คัดสรรมาแล้วเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามที่ต้องการ
เราได้พัฒนาเนื้อหาที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้จากฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองเป้าหมายด้านภาษาขององค์กรของคุณ