Rosetta Stone FoundationRosetta Stone Foundations (Common European Framework of Reference for Languages A1,A2 and B1)

โซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นและปรับระดับได้ ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางในภาษาที่มีให้เลือกถึง 24 ภาษา โปรแกรมพื้นฐานนี้จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาขั้นพื้นฐานผ่านขั้นตอนและวิธีการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ รูปแบบของโซลูชั่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดหรือไม่เคยมีประสบการณ์กับภาษาใหม่เสริมสร้างความสามารถในการสนทนา
บทเรียนหลักสร้างทักษะทางภาษา

โปรแกรมพื้นฐานนี้จะห้อมล้อมผู้เรียนด้วยภาษาใหม่ตั้งแต่ต้น โดยพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบผ่านวิธีการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนและรูปแบบเชิงปฏิบัติที่มีความพิเศษ

การนำเสนอเสียง ภาพ และข้อความจะช่วยให้ผู้เรียนซึมซับความหมายด้วยการหยั่งรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติและได้ผลดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน และฟัง

คุณสมบัติที่สำคัญ
การฝึกอบรมภาษาทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทันที
มีบทเรียนถึง 5 ระดับ โดยในแต่ละบทเรียน จะมีการแนะนำคำศัพท์ในบริบทของภาษาที่เรียนอยู่ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความจำ เครื่องมือรู้จำการพูดซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะจะประเมินผลการออกเสียงของผู้เรียน และให้ข้อเสนอแนะในทันทีเพื่อเป็นแนวทางในการพูดภาษาใหม่ได้อย่างถูกต้อง บทเรียนหลักจะสอนทักษะภาษาขั้นพื้นฐาน ในขณะที่กิจกรรมมุ่งเน้นจะขัดเกลามิติต่าง ๆ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การฟัง และทักษะสำคัญอื่น ๆ การทบทวนจะช่วยเรื่องความเข้าใจ และกิจกรรมทดสอบจะช่วยเรื่องการสนทนาผ่านสถานการณ์จำลอง

เครื่องมือผู้ดูแลระบบให้ตัวเลือกการจัดทำรายงานที่ทรงพลัง
เครื่องมือการจัดการของเราให้ประโยชน์ในการเพิ่มพนักงานและตรวจสอบการใช้งานและความคืบหน้าโดยรวม และสามารถสร้างรายงานได้ง่ายสำหรับพนักงานแต่ละคนหรือสำหรับกลุ่มทั้งหมด

แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือช่วยให้เรียนรู้ในทุกเวลา ทุกแห่ง
สามารถฝึกซ้อมได้ 24 ชั่วโมง บนอุปกรณ์มือถือที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคำศัพท์และภาษาใหม่ โดยจะมีการบันทึกพัฒนาการของผู้เรียนโดยเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

การฝึกอบรม การใช้งาน และการบริการให้ความช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมของคุณสำหรับความสำเร็จ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการวางแผน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการวางแผน การดำเนินงาน และส่งเสริมโปรแกรมในองค์กรของคุณและบูรณาการโซลูชั่นของเราเข้าไปในโครงสร้างทางเทคนิคของคุณ