TTTC Channel

New update

Rosetta Stone คาดการณ์ แนวโน้ม ภาษาสำหรับ 2015

Rosetta Stone คาดการณ์ แนวโน้ม ภาษาสำหรับ 2015บริษัทที่โดดเด่นด้วยการเรียนภาษา ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในหลายปีข้างหน้าอาร์ลิงตัน , เวอร์จิเนีย - 30 ธันวาคม 2014 – จำนวนกี่ปีที่ภาษาสเปนจะเข้าครอบงำในสหรัฐอเมริกา ? ควรให้ MBAs ได้เรียนรู้ ภาษาจีนกลาง หรือ รัสเซีย? ภาษาไหนบ้างที่มีการเจริญเติบโต และได้รับความนิยม ...อ่านเพิ่ม>

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์

ให้กับวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ.สงขลา ผู้อำนวยวิทยาลัย นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ได้เล็งเห็นว่านักศึกษาจำเป็นต้องเพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษา อังกฤษให้ดีขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆที่สามารถพัฒนาได้จริงและสามารถนำไปใช้ในการทำงานหลังจบการศึกษาไปแล้ว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาและเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน( AEC) ในปี 2558. ...อ่านเพิ่ม>

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์

ให้กับวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จ.พัทลุง ผู้อำนวยวิทยาลัย นายปรีดี เกตุทอง อยากเห็นเจ้าหน้าและนักศึกษามีความพร้อมเมื่อประเทศไทยกำ ลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC) ในปี 2558 โดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เรายังสู้ประเทศอื่นในอาเซียนยังไม่ได้ จึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา...อ่านเพิ่ม>